HVOR ? HVORNÅR? HVORDAN?

Vinter: indebaner på Rundforbi stadion (kælderen)
onsdage kl 18
Sommer: udebaner på Rudegaard stadion (lige bag holtehal 2) tirsdage kl 19
- mød bare op, vi har kugler du/i kan bruge i starten.

123-456-7890